INFORMACJA


Od dnia 01.02.2018 uległ zmianie adres strony

 

internetowej Urzędu Gminy Szudziałowo.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony pod adresem :

 

www.szudzialowo-gmina.pl