Jednostki Organizacyjne


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Szudziałowie

16-113 Szudziałowo

ul. Bankowa 1

NIP 545-17-81-806

tel. 85 722 14 01

nr konta : 34 8093 0000 0022 4682 2000 0020

e-mail: zgk@szudzialowo-gmina.pl

dyrektor : Mirosław Grabowicz

 

 

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

16-113 Szudziałowo

ul. Bankowa 1

tel/fax 85 722 17 94

e-mail: gops@szudzialowo-gmina.pl

kierownik: Ewa Grasewicz

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTAŃ NARODOWYCH W SZUDZIAŁOWIE

16-113 Szudziałowo

ul. Szkolna 1

tel. 85 722 14 05

e-mail:  spszudzialowo@szudzialowo-gmina.pl

dyrektor: Bohdan Olchowik

strona internetowa:     www.sp-szudzialowo.pl

                                          www.szudzia.webd.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. ADAMA MICKIEWICZA

W

BABIKACH

16-113 Szudziałowo

Babiki 22a

tel/fax    85 722 10 05

e-mail: spbabiki@szudzialowo-gmina.pl

dyrektor: Ewa Skórska

strona internetowa:  www.szudzialowo.nnt.pl/dane/babiki/imie.html

 

GMINNY OŚRODEK ANIMACJI KULTURY I REKREACJI

w Szudziałowie

16-113 Szudziałowo

ul. Szkolna 2

tel.  85 722 14 06

dyrektor: Elżbieta Jaroszewicz

strona internetowa:   www.szudzialowo.e-kultura.pl

goakir@szudzialowo-gmina.pl