Komunikaty


Jak skorzystać z rehabilitacji leczniczej w KRUS?

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od początku swej działalności prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

 

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?

Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która nie ukończyła 60 lat – w przypadku kobiet i 65 lat – w przypadku mężczyzn oraz spełnia jeden z następujących warunków:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

  • podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy,

  • ma ustalone prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?

Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek wystawiony przez lekarza powinien być złożony przez zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych KRUS.

 

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?

Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:

  • narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii – kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza, Iwoniczu Zdroju oraz Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego KRUS w Teresinie,

  • kardiologicznymi – kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

 

Kto za co płaci?

Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.

Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży w jedną stronę na podstawie okazanych biletów PKP lub PKS (II-ga klasa pociąg osobowy lub autobus komunikacji zwykłej).

 

 

W 2011 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku skorzystało 945 osób z terenu województwa podlaskiego.

Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp choroby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

 

Aneta Kotyńska

Specjalista OR KRUS

w Białymstoku

 

[pobierz] 0.1 MB żłobki i kluby

 

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 

w BIAŁYMSTOKU

 

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3


Uprzejmie informuję, że pismem z dnia 02.03.2012 r. znak DSR-III-074-25-DM/12 Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformował o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową, zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i jej udostępnieniu pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl.

Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które planują rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).

[pobierz] 0.1 MB informacja_prasowa_sjk

DOTACJA NA SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ


W ramach projektu Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych p.n. „Spółdzielnia jest kobietą” 30 kobiet
z województwa podlaskiego otrzyma bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej w wysokości 100 tys. zł/spółdzielnię. Szkolenia przygotują przyszłe spółdzielczynie z zakresu: planu założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej, podstaw przedsiębiorczości, aspektów ekonomii społecznej.

Zapraszamy niezatrudnione kobiety z terenu województwa podlaskiego zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej do udziału w projekcie „Spółdzielnia jest kobietą”.