LOKALNY PLAN REWITALIZACJI DLA GMINY SZUDZIAŁOWO NA LATA 2017 - 2022


07.09.2017

Aktualności

     W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szudziałowo na lata 2017-2022, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Badania ankietowe mają na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji na terenie Gminy oraz analizę potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej. Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczej.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, Państwa opinia jest kluczowa przy wykonaniu projektu!

07.09.2017

Aktualności

07.09.2017

Aktualności

07.09.2017

Aktualności