Ochrona Środowiska


Dodatkowe informacje o środowisku znajdziesz też w dziale Środowisko kliknij aby otworzyć podstronę

[pobierz] 0.1 MB ewidencja-udzielonych-i-cofniętych-zezwoleń

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie :


  • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


[pobierz] 0.1 MB wniosek_wydanie_zezwolenia_płynnych

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bez odpływowych i transport nieczystości ciekłych