Pliki do pobrania


 

 

[pobierz] 0.9 MB spot_radio_mamczasrozmawiac
[pobierz] 0.8 MB plakat__mamczasrozmawiac
[pobierz] 0.1 MB komunikat-rolnicy-i-jpk
[pobierz] 0.1 MB typ-7---formularz-zgloszeniowy
[pobierz] 0.7 MB typ-7---formularz-zgloszeniowy
[pobierz] 0.1 MB typ-4---formularz-zgloszeniowy
[pobierz] 0.7 MB typ-4---formularz-zgloszeniowy
[pobierz] 1.1 MB Karta oceny wniosku i wyboru operacji
[pobierz] 0.5 MB Warunki udzielenia wsparcia - typ projektu_nr 7
[pobierz] 0.8 MB ogloszenie
[pobierz] 8.3 MB lpr_szudzialowo_v2
[pobierz] 0.8 MB formularz_zgloszeniowy-dla-gminy-szudzialowo-i-kry
[pobierz] 0.8 MB ogloszenie
[pobierz] 0.8 MB ogloszenie1
[pobierz] 0.7 MB ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zabytki
[pobierz] 0.1 MB formularz-ii_zglaszania_uwag_szudzialowo
[pobierz] 5.9 MB lpr_szudzialowo-projekt
[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-przeznaczeniu-dz
[pobierz] 0.1 MB formularz_zglaszania_uwag_szudzialowo
[pobierz] 5.8 MB diagnoza_v1
[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszeniowa-do-konkursu-opowiedz
[pobierz] 0.5 MB 01_opowiedz_2017_regulamin
[pobierz] 0.3 MB zalacznik_nr_4_oswiadczenie_uczestnika_niepelnolet
[pobierz] 0.3 MB zalacznik_nr_3_wykaz_delegatur
[pobierz] 0.3 MB zalacznik_nr_2_oswiadczenie_nauczyciela
[pobierz] 0.1 MB zalacznik_nr_1_zgloszenie_do_konkursu
[pobierz] 0.2 MB regulamin_ii_edycja_konkursu_z_wiedzy_o_prawie_wyb
[pobierz] 0.3 MB zgloszenie-do-gminnej-ewidencji-zbiornikow-bezodpl
[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-do-gminnej-ewidencji-zbiornikow-bezodpl
[pobierz] 0.4 MB karta-zgloszenia-uczestnictwa
[pobierz] 0.7 MB "DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE O
[pobierz] 0.7 MB odl_zal_1_regulamin_dl_2017-2
[pobierz] 0.4 MB ogloszenie-o-konkursie-dl-x
[pobierz] 0.1 MB Uwga rolniku karta
[pobierz] 0.4 MB regulamin_konkursu_polska_wies_2017
[pobierz] 0.5 MB karta_zgloszeniowa_konkursu_polska_wies_ix
[pobierz] 0.1 MB 2017-r-nowe--wytyczne-do-sporzadzenia-karty-inform

2017 r wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

[pobierz] 0.1 MB wniosek-na-oos

2017 r wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

[pobierz] 0.1 MB wstepna-deklaracja
[pobierz] 0.3 MB deklaracja
[pobierz] 0.8 MB informacja-w-sprawie-podatku-od-nieruchomosci-roln
[pobierz] 0.7 MB deklaracja-podatek-rolny
[pobierz] 0.7 MB deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci
[pobierz] 0.4 MB deklaracja-na-podatek-lesny
[pobierz] 0.1 MB wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk
[pobierz] 0.2 MB druk-wniosku-o-wydanie-decyzji-o-ustalenielokaliza
[pobierz] 0.2 MB druk-wniosku-o-wydanie-decyzji-o-warunkachzabudowy
[pobierz] 0.1 MB ankieta-do-strategii

Ankieta do strategii

 

[pobierz] 0.1 MB kryteria-wyboru

Kryteria wyboru PDF

 

[pobierz] 0.1 MB kryteria-wyboru

Kryteria wyboru

 

[pobierz] 0.4 MB arkusz-pomyslu-projektu

Masz pomysł na projekt? Zgłoś go do LGD!

[pobierz] 0.1 MB oswiadzenie

Oświadczenie

 

[pobierz] 0.4 MB zwrot-podatku1

Podatki

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

[pobierz] 0.3 MB ankieta-badania-potrzeb-szkoleniowych
[pobierz] 1.1 MB wniosek-o-wyd

wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

[pobierz] 0.1 MB generic_21bw-3_00173

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 

[pobierz] 0.1 MB generic_21bw-3_00172

zgłoszenie pobytu stałego

 

[pobierz] 0.1 MB generic_21bw-3_00171

zgłoszenie pobytu czasowego

 

[pobierz] 0.1 MB generic_21bw-3_00170

zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

[pobierz] 0.2 MB generic_21bw-3_00169

zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej

 

[pobierz] 0.1 MB generic_21bw-3_00168

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

[pobierz] 0.1 MB gospodarowanie-odpadami-komunalnymi
[pobierz] 0.1 MB odpis-usc

Wniosek  do USC odpis skrócony , wielojęzyczny, aktu urodzenia, małżeństwa , zgonu 

[pobierz] 0.1 MB wycinka

Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-zgłoszenie-pobytu-czasowego-trwającego-p

Urząd Stanu Cywilnego :

Wnisek o zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu

Urząd Stanu Cywilnego :

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące

[pobierz] 0.1 MB zgłoszenie-pobytu-stałego

Urząd Stanu Cywilnego :

Zgłoszenie pobytu stałego.

[pobierz] 0.1 MB zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stałego

Urząd Stanu Cywilnego :

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

[pobierz] 0.1 MB zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego

Urząd Stanu Cywilnego :

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.

[pobierz] 0.4 MB zwrot-podatku

Podatki

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

[pobierz] 0.6 MB informacja-podatku

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,rolnego,leśnego

[pobierz] 0.4 MB deklaracja-na-podatek-lesny

Deklaracja na podatek leśny

[pobierz] 0.6 MB deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci

Deklaracja na podatek nieruchomości

[pobierz] 0.7 MB deklaracja-na-podatek-rolny

Deklaracja na podatek rolny

[pobierz] 0.1 MB wpo5

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości osób fizycznych

[pobierz] 0.2 MB PROJEKT regulaminu czystosci i porzadku

PROJEKT REGULAMINU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZUDZIAŁOWO

 

[pobierz] 0.1 MB wniosek-azbest
[pobierz] 0.1 MB wniosek

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

[pobierz] 0.1 MB rejestr-dzialalnosci-regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

[pobierz] 0.1 MB regulamin-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-sz

REGULAMIN CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZUDZIAŁOWO

[pobierz] 0.7 MB ulotka_odpady

Ulotka informująca o nowych zasadach postępowania z odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sszudziałowo.

[pobierz] 0.1 MB zarzadzenie-nr-214

ZARZĄDZENIE Nr 214.2014 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 03.03.2014r

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pt. ”Wesołe przedszkole”

[pobierz] 0.1 MB stmig_sprawozdanie-8-druk

Sprawozdanie z VI Eurorejskiego tygodnia sportu.

[pobierz] 0.1 MB 9f5mamfirme.pl