Środowisko


03.11.2017

Aktualności

03.08.2017

Aktualności

21.07.2017

Aktualności

1. Wspólny System Segregacji Odpadów - Przewodnik

06.07.2017

Aktualności

06.07.2017

Aktualności

06.07.2017

Aktualności

12.06.2017

Aktualności

INFORMACJA O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

05.06.2017

Aktualności

05.06.2017

Aktualności

29.05.2017

Aktualności

29.05.2017

Aktualności

29.05.2017

Aktualności

02.01.2017

Aktualności

02.01.2017

Aktualności

09.07.2015

Aktualności

09.07.2015

Aktualności

26.06.2015

Aktualności

Informacja o nowych zasadach utrzymania czystości i porządku
w gminie Szudziałowo

sprawozdania
sprawozdania
28.11.2014

Aktualności

Osiagnięte poziomy odzysku i recyklingu w Gminie Szudziałowo za 2013 r.

Sprawozdanie
Sprawozdanie
28.11.2014

Aktualności

Osiagnięte poziomy odzysku i recyklingu w Gminie Szudziałowo za 2013 r.

sprawozdanie
sprawozdanie
28.11.2014

Aktualności

Osiagnięte poziomy odzysku i recyklingu w Gminie Szudziałowo za 2013 r.

Azbest
Azbest
11.12.2013

Aktualności

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Ulotka
Ulotka
11.03.2013

Aktualności

Ulotka informująca o nowych zasadach postępowania z odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szudziałowo. Można pobrać ulotkę klikając w link lub zgłosić się do Urzędu po wydrukowaną. Ulotki będą przekazywane też na spotkaniach z mieszkańcami.

27.02.2013

Aktualności

22.11.2012

Aktualności

22.11.2012

Aktualności

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

29.03.2012

Aktualne prawo

Aktualne prawo regulujące ochrone środowiska można znaleść na stronie: