Struktura Organizacyjna


TADEUSZ TOKAREWICZ

Wójt Gminy Szudziałowo

 

I piętro pokój Nr.10
telefon: 85 722-14-04 wew. 13

e-mail: wojt.tokarewicz@szudzialowo-gmina.pl

ANNA CZEREMCHA

Skarbnik Gminy

 

I piętro pokój Nr.12
telefon: 85 722-14-04 wew. 22

e-mail : skarbnik.czeremcha@szudzialowo-gmina.pl

 

ANETA MALISZEWSKA

Sekretarz

 

I piętro pokój Nr.10
tel : 85 722-14-04 wew. 14

e-mail : sekretarz.maliszewska@szudzialowo-gmina.pl

ANNA NARBUTT

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego/Zezwolenia na sprzedaż alkoholi

 

I piętro pokój Nr.8
telefon: 85 722-14-04 wew. 26

e-mail : usc.narbutt@szudzialowo-gmina.pl

 

RENATA CZABAN-TARASEWICZ

Ład Przestrzenny, Zamówienia Publiczne, Pozyskiwanie środków zewnętrzych

 

I piętro pokój Nr.15
telefon: 85 722-14-04 wew. 25

e-mail : renata.czaban-tarasewicz@szudzialowo-gmina.pl

 

ELŻBIETA PIETRASZ

Wymiar Podatków i Egzekucji/ Centrala/Podatki od Osób Prawnych i Organizacji

 

I piętro pokój Nr.14
telefon: 85 722-14-04 wew. 21

e-mail : elzbieta.pietrasz@szudzialowo-gmina.pl

 

AGNIESZKA SIPKO

Wymiar Podatków i Egzekucji/ Ewidencja Działalności Gospodarczej/Podatki od Osób Prawnych i Organizacji

 

I piętro pokój Nr.14
telefon: 85 722-14-04 wew. 21

e-mail : agnieszka.sipko@szudzialowo-gmina.pl

 

KRYSTYNA SZODA

Rachunkowość Budżetowa

 

I piętro pokój Nr.13
telefon: 85 722-14-04 wew. 19

e-mail : krystyna.szoda@szudzialowo-gmina.pl

 

Agnieszka Lenkiewicz

Rachunkowość

 

I piętro pokój Nr.13
telefon: 85 722-14-04 wew. 19

e-mail : agnieszka.lenkiewicz@szudzialowo-gmina.pl

 

DANUTA KLEJBUK

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami/gospodarka lokalami gminnymi, Gospodarka rolna

 

Parter pokój Nr.9
telefon: 85 722-14-04 wew. 24

e-mail : danuta.klejbuk@szudzialowo-gmina.pl

 

JAN MUCIUŚ

Obsługa Rady Gminy i Jej Organów/ubezpieczenia majątku Gminy/obsługa GKRPA

organizacja wyborów

 

Parter pokój Nr.3
telefon: (085) 722-14-04 wew. 23
 

e-mail : jan.mucius@szudzialowo-gmina.pl

 

MARTA TOKAREWICZ

Gospodarka wodna i Ochrona środowiska, Archiwum zakłądowe

 

Parter pokój Nr.16
tel : 85 722-14-04 wew. 15

e-mail : marta.tokarewicz@szudzialowo-gmina.pl

 

 

ADRIAN KALICKI

Sprawy obronne, Obrona cywilna, Zarządzanie kryzysowe

 

Parter pokój Nr.3
tel : 85 722-14-04 wew. 18

e-mail : adrian.kalicki@szudzialowo-gmina.pl

 

BOGUSŁAWA BORZĘCKA

Świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego/stypendia szkolne

 

 

Niski parter pokój Nr.8
tel : 85 722-14-04 wew. 20

e-mail : boguslawa.borzecka@szudzialowo-gmina.pl

 

LIDIA LICKIEWICZ

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

Parter pokój Nr.5
tel : 85 722-14-04 wew. 11

e-mail : lidia.lickiewicz@szudzialowo-gmina.pl

JOANNA BACH
Obsługa administracyjno-finansowa szkół
Parter pokój Nr 6
tel. 85 722 14 04
email: joanna.bach@szudzialowo-gmina.pl