Struktura Organizacyjna


TADEUSZ TOKAREWICZ

Wójt Gminy Szudziałowo

 

I piętro pokój Nr.10
telefon: 85 722-14-04 wew. 13

e-mail: ugszudzialowo@onet.pl

ANNA CZEREMCHA

Skarbnik Gminy

 

I piętro pokój Nr.12
telefon: 85 722-14-04 wew. 22

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

ANETA MALISZEWSKA

Kierownik d/s organizacyjnych i kadr

 

I parter pokój Nr.10
tel : 85 722-14-04 wew. 14

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

ANNA NARBUTT

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego/Zezwolenia na sprzedaż alkoholi

 

I piętro pokój Nr.8
telefon: 85 722-14-04 wew. 26

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

IRENA KOWALCZUK

Ład Przestrzenny, Zamówienia Publiczne

 

I piętro pokój Nr.15
telefon: 85 722-14-04 wew. 25

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

ELŻBIETA PIETRASZ

Wymiar Podatków i Egzekucji/ Centrala/Podatki od Osób Prawnych i Organizacji

 

I piętro pokój Nr.14
telefon: 85 722-14-04 wew. 21

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

AGNIESZKA SIPKO

Wymiar Podatków i Egzekucji/ Ewidencja Działalności Gospodarczej/Podatki od Osób Prawnych i Organizacji

 

I piętro pokój Nr.14
telefon: 85 722-14-04 wew. 21

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

KRYSTYNA SZODA

Rachunkowość Budżetowa

 

I piętro pokój Nr.13
telefon: 85 722-14-04 wew. 19

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

Agnieszka Lenkiewicz

Rachunkowość

 

I piętro pokój Nr.13
telefon: 85 722-14-04 wew. 19

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

DANUTA KLEJBUK

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami/gospodarka lokalami gminnymi

 

Parter pokój Nr.9
telefon: 85 722-14-04 wew. 24

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

JAN MUCIUŚ

Obsługa Rady Gminy i Jej Organów/ubezpieczenia majątku Gminy/obsługa GKRPA

organizacja wyborów

 

Parter pokój Nr.3
telefon: (085) 722-14-04 wew. 23
 

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

RENATA CZABAN-TARASEWICZ

Gospodarka Rolna i Ochrona Środowiska/projekty unijne

 

Parter pokój Nr.9
tel : 85 722-14-04 wew. 24

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

 

ADRIAN KALICKI

Sprawy obronne, Obrona cywilna, Zarządzanie kryzysowe

 

Parter pokój Nr.3
tel : 85 722-14-04 wew. 18

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

BOGUSŁAWA BORZĘCKA

Świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego/stypendia szkolne

archiwum zakładowe

 

Niski parter pokój Nr.8
tel : 85 722-14-04 wew. 20

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl

 

LIDIA LICKIEWICZ

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

Parter pokój Nr.5
tel : 85 722-14-04 wew. 11

e-mail : ugszudzialowo@onet.pl