Urząd Gminy


 

Urząd Gminy


16-113 Szudziałowo
ul. Bankowa 1

tel. 85 722 14 04
fax. 85 722 14 41

 

e-mail: sekretariat@szudzialowo-gmina.pl

 

Tadeusz Tokarewicz

Wójt

 

Aneta Maliszewska

Sekretarz

 

Anna Czeremcha
Skarbnik

 

Elżbieta Irena Kędyś
Przewodnicząca Rady Gminy